Vydělávejte

Dokumenty ke stažení

Ceníky - aktuální od 1.1. 2019

Ceník základních služeb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceníky platné do 31. 12. 2018

Ceník základních služeb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuláře 

Formulář odstoupení od smlouvy/objednávky
 

 

Poučení

Poučení prodávajícího 
při prodeji nemovitosti
 

 

Všechny shora uvedené dokumenty jsou autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a mezinárodních úmluv. Jakékoliv neautorizované užití těchto dokumentů nebo jejich částí ve smyslu tohoto zákona je zakázáno a postihováno.

Veškeré volně dostupné dokumenty na webu jsou určeny výhradně pro naplnění obchodního vztahu, popřípadě k jednání o takovém vztahu se společností (provozovatelem webu).