Vydělávejte

Související služby

Pro stranu prodávající

Rozhodli jste se prodat svoji nemovitost a nyní přemýšlíte: Jak si zajistit průkaz energetické náročnosti budovy? Jak správně připravit nemovitost pro prodej, aby byla mezi ostatními atraktivní, jedinečná a zajímavá a vy tak získali nejvyšší možnou tržní cenu? Jak správně sepsat kupní smlouvu a případně související smlouvy? Jak postupovat při předání nemovitosti a přepisu energií?

Rozhodně nepodceňujte zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. PENB), mohli byste se vystavovat sankci až 100 000 Kč. Více informací v reportáži ČT1


Nabízíme

 • Realitní poradenství, sdělíme Vám zajímavé tipy a rady jak nejlépe prodat nemovitost.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy, poskytneme Vám informace a průkaz zajistíme.
 • Home staging [čti houm stejdžing] neboli příprava nemovitosti na prodej či pronájem, Vaši nemovitost profesionálně připravíme pro prezentaci na realitním trhu.
 • Vypracování kompletní smluvní dokumentace, napíšeme pro Vás kupní smlouvu, darovací smlouvu, nájemní smlouvu, předávací protokol, formuláře pro přepis energií, plné moci, odhlášení z povinnosti platit daň z nemovitosti a další související dokumenty.
 • Zprostředkování úklidových, malířských, zámečnických, revizních a dalších služeb

V případě zájmu o konkrétní službu stačí kliknout vpravo na příslušné tlačítko a vyplnit připravený formulář.         ​ 


Pro stranu kupující

Právě jste se rozhodli koupit nemovitost a nyní řešíte tyto otázky: Mám právo na průkaz energetické náročnosti budovy? Jak správně zkontrolovat technický stav kupované nemovitosti? Je kupní smlouva v pořádku, a kdy mám uhradit kupní cenu, abych zbytečně neriskoval/a? Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo přiznání k dani z nemovitosti?

Platit kupní cenu dopředu nebo neuváženě se nemusí vyplatit. Rádi Vám poradíme, jak správně postupovat při nákupu nemovitosti, a také se souvisejícími povinnostmi.


Nabízíme

 • Realitní poradenství, sdělíme Vám zajímavé tipy a rady jak nejlépe koupit nemovitost.
 • Prověření technického a právního stavu nemovitosti, abyste nekupovali zajíce v pytli.
 • Vypracování nebo kontrolu protistranou připravené smluvní dokumentace, napíšeme popřípadě zkontrolujeme pro Vás kupní smlouvu, darovací smlouvu, nájemní smlouvu, předávací protokol a další související dokumenty.
 • Zprostředkování úklidových, malířských, zámečnických, revizních a dalších služeb.

V případě zájmu o konkrétní službu stačí kliknout vpravo na příslušné tlačítko a vyplnit připravený formulář.         ​ 
 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Aktuální informace související s povinnostmi ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí:

 • Termín pro podání  daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (dále jen „DP“) je 31.01.2020 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2019 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku). DP podávají u finančního úřadu, pod který spadá nemovitost, nikoliv tam, kde má poplatník bydliště. DP podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2020. Formulář DP je možno stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky na daňovém portálu.
 • Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2019 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.
 • Ti prodávající, kteří v r. 2019 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Stačí volnou formou (tedy ve formě obyčejného dopisu).
 • Za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat DP pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.
 • Poplatník, který má aktivní datovou schránku, je povinen podat DP jejím prostřednictvím. Pokuta za porušení této povinnosti a podání na papírovém formuláři je 2.000,- Kč.
 • Penále za opožděné podání DP běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat ještě 10.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč. A to obvykle nepřekročí, proto není třeba se jí obávat.
 • Splatnost. Daň je splatná do 31.05.2020, ale pokud je daň vyšší než 5.000,- Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.05.2020, druhá do 30.11.2020 (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost 31.08.2020 a 30.11.2020). Daň nižší než 30,- Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50,- Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší). Den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. Není-li uhrazeno, od pátého dne po dni splatnosti (31.05.2020 nebo 30.11.2020) nabíhá poplatníkovi úrok z prodlení, který odpovídá výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Nepřesáhne-li 200,- Kč, úrok z prodlení se opět nehradí.
 • Úhrada daně. Daň je možné hradit prostřednictvím SIPO. Aby takto mohl poplatník uhradit daň už za r. 2020, musí poplatník doručit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na příslušný finanční úřad do 31.01.2020. Finanční úřad zasílá složenku s údaji pro zaplacení daně na adresu poplatníka nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou. Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat o zaslání informací o platbě e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.03.2020 na příslušný finanční úřad. Žádost je ke stažení ZDE.

Všechny nabízené služby mohou využít i pronajímatelé a nájemci.

V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit. Rádi vám odborně pomůžeme a poradíme.

Poraďte se s odborníkem   

Poskytne Vám více informací, poradí Vám nebo s Vámi sjedná službu osobně

Chci energetický průkazEnergetická stupnice budovy